Gå till innehåll

Verktygsfält

Agenda 2030

Bild som illustrerar de 17 globala målen

Information, kunskap, mål och handling är förutsättningar för att vår kommun ska utvecklas mot ett hållbart samhälle.

Förutsättningarna leder till verklighet först om vi alla gör det vi kan i vår vardag för att knuffa utvecklingen åt rätt håll. Vårt val av mat, hur vi värmer våra hus, hur bränslesnålt vi kör bilen, hur väl vi sorterar vårt avfall. Mycket handlar om att välja mellan alternativ med olika grad av miljöpåverkan eller att avstå. Att inte slösa på el är exempelvis ett sätt att avstå en miljöpåverkan.

Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

"Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 till år 2030 utrota fattigdomen och hungern överallt; att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder; att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Världens länder har beslutat att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och anständigt arbete för alla med hänsyn till olika nivåer av nationell utveckling och kapacitet."

Agenda 2030 - Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun utvecklas hela tiden och de globala målen är en central del i arbetet. Kommunen integrerar de globala målen i hela organisationen, och har gjort flera insatser för att öka kunskapen och integrera målen i arbetet.

För mer information om arbetet i kommunen kan du gå in och titta på en film där flera medarbetare i organisationen berättar om hur deras arbete är en del av de globala målen, se länk nederst på sidan.

Ett exempel på en stor satsning gällande Agenda 2030 är arrangemanget Hållbarhetsveckan, där kommunen arbetar i samverkan med civilsamhälle och näringsliv för att sprida kunskap, skapa engamang och framförallt, arbeta tillsammans med de globala målen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 mars 2024