Gå till innehåll

Verktygsfält

Tillgänglighet för den här webbplatsen

Tillgänglighetsredogörelse för vanersborg.se

Här beskriver vi hur tillgänglig vanersborg.se är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende vilka hjälpmedel som används. Vår ambition är att åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549, vilket är nästan samma sak som branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighet på vår webbplats

För närvarande uppfyller tjänsten endast delvis kraven.

Vi medvetna om följande brister:

  • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
  • Det kan förekomma olika sidor med samma sidtitel.
  • Det kan förekomma rubriker och etiketter som inte är tydligt beskrivna.
  • Det finns pdf-dokument på webbplatsen som har brister i tillgänglighetsanpassning. Ett arbete har påbörjats att se över och tillgänglighetsanpassa pdf:er.

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras. Vi har också gjort en självskattning, en intern testning av vanersborg.se.

Oskäligt betungande anpassning

Vänersborgs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Detaljplaner, översiktsplaner och planprocesser
  • Vissa dokument
  • Kommunfullmäktiges första livesändning textades inte, och kommer heller inte att textas i efterhand. Nästkommande direktsändningar textas direkt. Alla handlingar finns tillgängliga på kommunens anslagstavla. Om du vill ta del av ett specifikt ärende från kommunfullmäktige kan du kontakta oss för att få informationen i ett format som är tillgängligt för dig.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Om du behöver innehåll från vanersborg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning ovan, kan du kontakta oss. Vi försöker svara skyndsamt, normalt inom fem arbetsdagar.

Det är Vänersborgs kommun som tillhandahåller tjänsten, och du kan kontakta oss på:

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Tillgänglighetsdatabas

Tillgänglighet i Vänersborgs kommunhus - Tillgänglighetsdatabasen Länk till annan webbplats.

--

Denna redogörelse uppdaterades 2024-05-02.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2024