Gå till innehåll

Verktygsfält

Regler och styrande dokument

Politiska styrdokument är styrande i den kommunala verksamheten och beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller ansvarig nämnd. Styrdokument är ett samlingsbegrepp för dokument som beskriver vad som ska styra kommunens verksamhet.

Benämningar

Lag, föreskrift, förordning, reglemente, bolagsordning, stadga är olika benämningar på styrande dokument och beslut som innehåller bestämmelser och regler för en verksamhet.
Plan, program, policy, riktlinje är olika benämningar på styrande dokument och beslut som normalt anger inriktning och viljeyttring för en verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2023